Omschrijving

In deze online training maak je kennis met verschillende wetten en regels die van toepassing zijn als jouw instelling internationale medewerkers in dienst neemt. Denk aan de verzekeringsplicht en wanneer iemand onder het particuliere of publieke stelsel valt. Met de IND bespreken we de wet- en regelgeving en praktijkvoorbeelden over de immigratieprocedures voor nieuwe medewerkers van instellingen die erkend referent zijn. 

Programma

Deze training is een samenwerking tussen Nuffic, de IND en de zorgverzekeringslijn. De training bestaat uit 4 onderdelen. Je kunt ze niet los van elkaar volgen. 

 1. Zorgverzekeringslijn: introductie zorgverzekeringen voor wetenschappelijk personeel (1,5 uur).
 2. IND: introductie immigratieprocedures voor wetenschappelijk personeel (2 uur). 
 3. Nuffic: tewerkstellingsvergunningen (2 uur).
 4. Nuffic: kennismaking netwerk Mobstacles (1 uur).

Voorafgaand aan dit programma moet je een voorbereidende opdracht maken.

Onderwerpen

 • Basiszorgverzekering en werkvergunning: ja of nee?
 • Zorgverzekering voor verschillende soorten situaties van werknemers en eventuele partners van werknemers.
 • Immigratiebeleid en relevante wet- en regelgeving.
 • Informatiebronnen betreft inkomende internationale onderzoekers en wetenschappelijk personeel.
 • Erkend Referent zijn van de IND: rechten en plichten.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

 • heb je inzicht in het Nederlandse zorgstelsel voor internationaal personeel en de verschillende soorten verzekeringen;
 • heb je inzicht in wat je moet weten en regelen voor de zorgverzekeringen als een werknemer naar het buitenland gaat;
 • heb je inzicht in de wet- en regelgeving omtrent wetenschappelijk personeel en onderzoekers;
 • kun je bepalen welke immigratieprocedures van toepassing zijn op je gast;
 • kun je bepalen wanneer een tewerkstellingsvergunning vereist is voor buitenlandse gastdocenten en onderzoekers;
 • ken je de verschillende informatiebronnen die je kunnen helpen bij het uitvoeren van je functie;
 • heb je kennis gemaakt met collega’s die zich met dezelfde onderwerpen bezig houden bij andere instellingen. 

Certificaat

Deze training sluit goed aan bij de introductietraining belasting en sociale zekerheid bij grensoverschrijdend werken. Je kunt deze trainingen los van elkaar volgen. Als je ze allebei volgt ontvang je een certificaat.   

Praktische informatie

Doelgroep

Medewerkers van hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen die te maken krijgen met internationaal wetenschappelijk personeel en onderzoekers.

Data 

We verdelen de training over 2 dagen, namelijk 12 én 14 oktober van 10.00 tot 14.00 uur. Je moet dus op beide dagen beschikbaar zijn.

Aantal deelnemers

De training gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn.

Duur

De opdracht die je ter voorbereiding moet maken, neemt ongeveer 1 uur in beslag. De training zelf duurt ongeveer 7 uur. 

Kosten 

Deze training is gratis.

Voorwaarde voor deelname

Je moet de voorbereidende opdracht hebben afgemaakt om mee te kunnen doen aan de training.