Terug naar boven

Deze training zit vol. Heb je interesse in deze training of wil je op de wachtlijst worden geplaatst? Neem dan contact op met Ineke Swaan via iswaan@nuffic.nl.

Omschrijving

Met deze opleiding vergroot je je expertise en versterk je de vaardigheden die nodig zijn om het tto-coördinatorschap succesvol in te vullen.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het schrijven van een beleidsplan. Je leert op een gestructureerde manier het beleid voor een tto-afdeling op te zetten. Na afloop heeft de tto-afdeling van je school een helder beleidsplan.
 

Programma

Werkwijze

De opleiding van in totaal 5 dagen start met een 2-daagse sessie. Daarbij gaan we diep in op een aantal belangrijke thema’s. Tijdens de opleiding volg je workshops en werk je in groepjes of in tweetallen. Zo leer je elkaar kennen en kun je ook van elkaar leren.

Onderwerpen

De hoofdlijnen van het programma zijn:

 • De organisatie van tto, de tto-standaard en het kwaliteitstraject
  Hoe is tto in Nederland georganiseerd? Wat is de rol van Nuffic? Wat is de tto-standaard voor havo-vwo en vmbo? Hoe verloopt een visitatie en op welke punten moet je daarbij specifiek letten als school? Hoe ziet het nieuwe tto 2.0-traject eruit?
 • Positionering van tto
  Wat is belangrijk bij de positionering van tto? Hoe kies je positie in de schoolomgeving? Hoe promoot je tto en hoe zet je het merk tto neer?
 • Missie/visie tto
  Waar gaat het om bij een missie en visie? Wat is de relatie tussen de missie/visie van de school en de missie van tto?
 • Subsidieprogramma’s van Nuffic
  Wat zijn relevante subsidieprogramma’s voor internationalisering? Welke basiskennis is voor de tto-coördinator van belang?
 • Teamvorming
  Een tto-coördinator staat niet alleen, maar werkt met een team. Hoe motiveer je een team? Hoe zorg je voor de kwaliteit van een team? Hoe organiseer je effectieve bijeenkomsten?
 • Positiebepaling tto-coördinator
  Hoe positioneer je je als tto-coördinator binnen de schoolorganisatie, tussen management en team? Hoe oefen je invloed uit op het beleid? Heb je als coördinator leidinggevende bevoegdheden?
 • Sterkte-zwakteanalyse
  Hoe stel je een sterkte-zwakteanalyse op van de tto-afdeling binnen je school?
 • Beleidsplan
  Waarom en hoe maak je een beleidsplan?
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
  Wat is je rol als tto-coördinator als het gaat om CLIL? Hoe stimuleer je CLIL?
 • Wereldburgerschap en persoonsvorming
  Hoe ga je vormgeven aan deze 2 nieuwe pijlers van tto 2.0? En wat heb je hiervoor nodig?
 • Tto 2.0
  Wat gaat er veranderen in de standaard en bij visitaties?
 • Financiën en facilitering
  Hoe help je de betrokkenen bij tto? Wat is de hoogte van de ouderbijdragen en de besteding? Is de coördinator ook budgethouder?
 • Scholing, professionalisering en kwaliteitszorg
  Hoe school je startende en ervaren CLIL-docenten? Wat is je rol als coördinator bij kwaliteitszorg? Denk aan lesbezoeken, feedback en tto-competenties.
 • Alternatief naast het IB: Cambridge International
  De voors en tegens van beide programma’s.
 • Presentaties door de deelnemers
  De deelnemers geven een korte presentatie over een highlight uit hun beleidsplan.

Leerdoelen

Na deze training:

 • heb je een beleidsplan geschreven voor jouw tto-afdeling;
 • heb je kennis opgedaan om je werk als tto-coördinator optimaal te doen;
 • heb je kennis genomen van een aantal best practices.
   

Praktische informatie

Doelgroep

Beginnende en ervaren tto-coördinatoren.
Vereist: Je werkt op een school (vwo, havo en/of vmbo) die start met tto of dit al langer aanbiedt.

Data en locaties

 • 19-20 januari 2021, conferentiecentrum Woudschoten in Zeist
 • 15 maart 2021, Utrecht
 • 22 april 2021, Utrecht
 • 11 juni 2021, Utrecht

Aantal deelnemers

Maximaal 20.

Duur

5 dagen van ca. 9.30-16.00 uur (waaronder een 2-daagse sessie met overnachting).

Kosten

€ 1.800 per deelnemer.

Trainers

Gerrit Jan Koopman en Johan Lamberts.
 

Inschrijven

Deze training zit vol. Heb je interesse in deze training of wil je op de wachtlijst worden geplaatst? Neem dan contact op met Ineke Swaan via iswaan@nuffic.nl.