Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Bosnië en Herzegovina:

Onderwijssysteem Bosnië en Herzegovina‌ (418,25 kB)

Gangbare diploma's van Bosnië en Herzegovina

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Bosnië en Herzegovina, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Diploma o položenom maturskom ispitu/Diploma o završenoj srednjoj školi*

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF** 4+/EQF*** 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs of gecombineerd algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Diploma eerste cyclus

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 of 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de tweede cyclus en tot de arbeidsmarkt.

Diploma tweede cyclus

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de derde cyclus (promotietraject).

Diplomirani + vakgebied (voor 2007-2008 gestart)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4-6 jaar, meestal 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot specialistische vervolgopleidingen en tot de arbeidsmarkt.

* Of een vergelijkbare naam, want er zijn veel varianten.
** NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
*** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.