Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Bulgarije:

Onderwijssysteem Bulgarije‌ (300,68 kB)

Gangbare diploma's van Bulgarije

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Bulgarije, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Diploma za sredno obrazovanie - Диплома за средно образование met de beroepstitel (квалификация) (vocational stream)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsgerichte deel (NLQF* 4+ en 3/EQF** 4 en 3).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens (konkursen).

Diploma za sredno obrazovanie - Диплома за средно образование (academic stream)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens (konkursen).

Diploma za zavarsheno poluvisshe obrazovanie - Диплома за Завършено Полувисше Образование met de graad Specialist

 • Nederlandse waardering: ten hoogste een bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot 2-jarige vervolgopleidingen in het hoger onderwijs (Diploma za visshe obrazovanie - Magister).

Diplom za visshe obrazovanie na obrazovatelno kvalifikatsionna stepen (Profesionalen) Bakalavr - Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавр

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot 1-jarige vervolgopleidingen in het hoger onderwijs (Diploma za visshe obrazovanie - Magister).

Diploma za visshe obrazovanie na obrazovatelno kvalifikatsionna stepen Magister - Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен магистер

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.