Download de pdf met uitgebreide informatie over het Colombiaanse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Colombia‌ (219,79 kB)

Gangbare diploma's van Colombia

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Colombia, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Técnico Profesional

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (NLQF* 2-4/EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot een vervolgopleiding van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsgericht onderwijs (Tecnólogo).

Bachiller Académico

 • Nederlandse waardering: ongeveer havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het universitair hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van staatsexamens (Examen de Estado/ICFES).

Tecnólogo

 • Nederlandse waardering: ten minste mbo-kwalificatieniveau 4 diploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot een vervolgopleiding van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsgericht onderwijs (Tecnólogo especializado) of, na 1 jaar praktijkervaring, tot een vervolgopleiding van eerste cyclus binnen het universitair hoger onderwijs (Licenciado/Título Profesional).

Tecnólogo Especializado

 • Nederlandse waardering: ten hoogste 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.

Licenciado/Título professional

 • Nederlandse waardering: graad van bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 7 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Magister en Espcialista).

Especialista

 • Nederlandse waardering: ten minste graad van bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Magister

 • Nederlandse waardering: graad van master in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF =Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.