Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van Estland:
Onderwijssysteem Estland‌ (246,32 kB)

Gangbare diploma's van Estland

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Estland, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Põhikooli lõputunnistus

 • Nederlandse waardering: vmbo-t diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 9 jaar.
 • Soort onderwijs: basisonderwijs en algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma (NLQF 2 of 3/EQF 2 of 3).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2,5 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het middelbaar beroepsonderwijs (Lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta), na het volgen van 1 jaar extra algemeen vormend onderwijs.

Lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Rakenduskõrgharidusõppe diplom).

Lõputunnistus kutsekeshariduse omandamise kohta

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 1 of 2 diploma voor het beroepsvormende deel en havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 1, 2 of 4/EQF 1, 2 of 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Gümnaasiumi lõputunnistus

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Bakalaureusekraad (Ülikool)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo of hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Magistrikraad aan een Ülikool of een Rakduskõrgkool).

Magistrikraad (1-2 jaar, Ülikool)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Magistrikraad (5-6 jaar, Ülikool)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Rakenduskõrgharidusõppe diplom (Rakenduskõrgkool)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Magistrikraad aan een Ülikool of een Rakduskõrgkool).

Magistrikraad (Rakenduskõrgkool)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.