Download de pdf met uitgebreide informatie over het Franse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Frankrijk‌ (225,65 kB)

Gangbare diploma's van Frankrijk

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Frankrijk, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van de diploma’s.

Baccalauréat Professionnel

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma op kwalificatieniveau 4 (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs (meestal korte hogere beroepsopleidingen).

Baccalauréat Technologique

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma of, in sommige gevallen, havodiploma met beroepsgerichte vakken (NLQF 4+/4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, soms na het afleggen van toelatingsexamens.

Baccalauréat Général

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, soms na het afleggen van toelatingsexamens.

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: bedoeld als einddiploma, maar biedt ook toelating tot vervolgopleidingen in het hoger onderwijs.

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot andere vormen van hoger onderwijs, waaronder het Licence Professionelle.

Licence Professionnelle

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de universitaire master (professionel/de recherche).

Licence

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk of beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot de universitaire master (professionel/de recherche).

Master de Recherche

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Master Professionnel

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo, soms mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk of beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Diplôme de Grande École

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo, soms mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk of beroepsgericht.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.