Download de pdf met uitgebreide informatie over het Ierse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Ierland‌ (296,88 kB)

Gangbare diploma's van Ierland

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Ierland, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Junior Certificate + transition year (3 + 1 jaar)

 • Nederlandse waardering: vmbo-t-diploma (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Leaving Certificate Applied

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma niveau 2 of 3 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 4 en 2/3/EQF 4 en 2/3).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de arbeidsmarkt.

Leaving Certificate (ten minste 6 examenvakken waarvan ten minste 2 vakken op higher level met een grade A, B of C of H1-H4)

 • Nederlandse waardering: vwo (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar (bovenbouw).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Leaving Certificate Vocational Programme

 • Nederlandse waardering: vwo (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs, met een klein deel beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Higher Certificate

 • Nederlandse waardering: ten minste 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire bachelor opleidingen, waarbij 1 tot 2 jaar vrijstelling kan worden verkregen.

Bachelor’s (ordinary) degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de opleiding voor een Higher Diploma en Postgraduate Diploma.

Bachelor’s (honours) degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het hoger onderwijs (Master en Postgraduate Diploma) en tot vervolgopleidingen van de 1e cyclus binnen het hoger onderwijs (Higher Diploma).

Master’s degree

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/ EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Master of Philosophy

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.