Download de pdf met uitgebreide informatie over het Letse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Letland‌ (273,21 kB)

Gangbare diploma's van Letland

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Letland, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Atestāts par arodizglītību

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 1 of 2 (NLQF* 1-2/EQF** 1-2).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het middelbaar beroepsonderwijs.

Apliecība par profesionālo pamaztizglītību

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 (NLQF 2-3/EQF 2-3).
 • Duur van de opleiding: 2-3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bovenbouw van het middelbaar beroepsonderwijs.

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2, 3 of 4 voor het beroepsvormende deel (NLQF 2-4/EQF 2-4) en havo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs.

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītbu

 • Nederlandse waardering: 2-3 jaar hbo.
 • Duur van de opleiding: 2-3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.

Bakalaura Diploms (Universitāte, Akadēmija, Augstskola of Institūts)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo of hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3-4 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs.

Mağistra Diploms (Universitāte, Akadēmija, Augstskola of Institūts)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1-2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk .
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Profesionālā Bakalaura Diploms

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs

Profesionāla Maģistra Diploms

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1-2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.