Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het Mexicaanse onderwijssysteem:

Onderwijssysteem Mexico‌ (108,99 kB)

Overzicht Mexicaanse diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Mexicaanse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. 

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Mexicaans diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland of een ander EU-land

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Mexicaanse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma

Técnico (Profesional)/Profesional Técnico

 • Vergelijkbaar met: een mbo-diploma niveau 2, 3 of 4 (NLQF 2-4/EQF 2-4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachiller Técnico

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachiller

 • Vergelijkbaar met: een havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Técnico Superior (Universitario)/Profesional Asociado

 • Vergelijkbaar met: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot de opleidingen van de 1e cyclus binnen het universitaire hoger onderwijs (Licenciado), eventueel met vrijstellingen.

Licenciado (minimaal 4½ jaar)

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: minimaal 4½ jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de 2e cyclus binnen het universitaire hoger onderwijs (Maestro of Certificado de Especialización).

Certificado de Especialización

 • Vergelijkbaar met: een bachelor in het wo of een master in het hbo (NLQF 6-7/EQF 6-7).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Maestro(a)

 • Vergelijkbaar met: een master in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.