Download de pdf met uitgebreide informatie over het Mexicaanse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Mexico‌ (108,99 kB)

Gangbare diploma's van Mexico

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Mexico, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Técnico (Profesional)/Profesional Técnico

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 2, 3 of 4 diploma (EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachiller Técnico

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Bachiller

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Técnico Superior (Universitario)/Profesional Asociado

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot de opleidingen van de eerste cyclus binnen het universitaire hoger onderwijs (Licenciado), eventueel met vrijstellingen.

Licenciado (ten minste 4½ jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: minimaal 4,5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het universitaire hoger onderwijs (Maestro of Certificado de Especialización).

Certificado de Especialización

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het wo of mastergraad in het hbo (NLQF 6-7/EQF 6-7).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.

Maestro(a)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.