Download de pdf met uitgebreide informatie over het Nieuw-Zeelandse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Nieuw-Zeeland (288,5 kB)

Gangbare diploma's van Nieuw-Zeeland

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Nieuw-Zeeland, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

NCEA Level 2

 • Nederlandse waardering: havodiploma of mbo-kwalificatieniveau 2-4 diploma (NLQF* 4 of 2-4/EQF** 4 of 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.

NCEA Level 3 (bij voldoende credits van algemeen vormende vakken op niveau 3)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Bachelor’s degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot vervolgopleidingen van de eerste cyclus binnen het hoger onderwijs(honours year).

Bachelor Honours Degree

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 1 jaar (na een bachelor) of 4 jaar (als geïntegreerd traject).
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot universitaire masteropleidingen.

Master’s Degree

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.