Download de pdf met uitgebreide informatie over het Noorse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Noorwegen (429,96 kB)‌ 

Gangbare diploma's van Noorwegen

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Noorwegen, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Svennebrev (Journeyman’s certificate) of Fagbrev (Trade certificate)

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 3 of 4 diploma (NLQF* 3-4/EQF** 3-4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsvormend onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het laatste jaar van het algemeen vormend voortgezet onderwijs (supplementary general education).

Vitnemål for Videregående Skole

 • Nederlandse waardering: vwo- of havodiploma (NLQF 4+ of 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

Høgskolekandidat (university college)

 • Nederlandse waardering: meestal 2 jaar hbo of Associate Degree (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het derde jaar van de bacheloropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Bachelor’s degree (universiteit, university college of gespecialiseerd wetenschappelijk instituut)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de masteropleidingen binnen het hoger onderwijs.

Master’s degree (universiteit, university college of gespecialiseerd wetenschappelijk instituut)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar, of 5 jaar (geïntegreerd programma).
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Candidatus met vermelding van studierichting

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5,5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: wetenschappelijk onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.