Download de pdf met uitgebreide informatie over het Oekraïense onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Oekraïne‌ (363,9 kB)

Gangbare diploma's van Oekraïne

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Oekraïne, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Dyplom kvalifikovanogo robitnika/geschoold werker (niveau I)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma niveau 1 of 2 (NLQF* 1 of 2/EQF** 1 of 2).
 • Duur van de opleiding: maximaal 1 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.

Dyplom kvalifikovanogo robitnika/geschoold werker met Svidotstvo pro bazovu zagal’nu serednyu osvitu (niveau II)

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma niveau 1 of 2 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 4 en 1 of 2/EQF 4 en 1 of 2).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het toelatingsexamen voor het hoger onderwijs (EIT), als de student het beroepsonderwijs heeft gecombineerd met de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs.

Svidotstvo pro zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity (Certificaat van volledig algemeen voortgezet onderwijs)/Vóór 2019: Atestat pro zagal’nu serednyu osvitu

 • Nederlandse waardering: minimaal havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens (EIT).

Dyplom molodsjogo spetialista/Junior Specialist diploma (niveau III)

 • Nederlandse waardering: ongeveer 2 jaar hbo (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de bacheloropleidingen (eventueel met 1 tot 2 jaar vrijstelling).

Bakalavr

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de masteropleidingen.

Specialist (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot de masteropleidingen en tot het promotietraject.

Specialist (5-5½ jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of ten minste bachelorgraad in het wo (NLQF 7 of 6/EQF 7 of 6).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 5,5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

Magister

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of ongeveer bachelorgraad in het wo (NLQF 7 of 6/EQF 7 of 6).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.