Download de pdf met uitgebreide informatie over het Poolse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Polen‌ (306,54 kB)

Gangbare diploma's van Polen

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Polen, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Swiadectwo Ukonczenia Szkoly Zawodowa (Basic vocational school)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 (NLQF* 2/EQF** 2).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het aanvullend algemeen vormend voortgezet onderwijs (Liceum) of de aanvullend technische middelbare school.

Swiadectwo Ukonczenia Liceum Zawodowego (Vocational lyceum - 4 jaar)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 voor het beroepsgerichte deel en havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 2/3 of 4/EQF 2/3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.

Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Zawodowego (Vocational lyceum - 4 jaar)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 2 of 3 voor het beroepsgerichte deel en vwo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 2/3 of 4+/EQF 2/3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van het Matura-examen.

Swiadectwo Ukonczenia Technikum Zawodowego (Technical lyceum - 4 of 5 jaar)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel en havodiploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 3 of 4/EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbare technische school.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, na het succcesvol afleggen van het Matura-examen.

Swiadectwo Dojrzalosci Technikum Zawodowego (Technical lyceum - 4 of 5 jaar)

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel en vwo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 3/4 of 4+/EQF 3/4 of 4).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbare technische school.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van het Matura-examen.

Swiadectwo Ukonczenia Liceum Ogolnoksztalcacego (General lyceum)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van het Matura-examen.

Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Ogolnoksztalcacego (General lyceum)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot het hoger onderwijs, het Matura (Swiadectwo Dojrzalosci)-examen is al behaald.

Dyplom met de graad Licencjat/Inzynier

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Dyplom Magister/Magister Inzynier).

Dyplom met de graad Magister

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.