Download de pdf met uitgebreide informatie over het Portugese onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Portugal‌  (255,31 kB)

Gangbare diploma's van Portugal

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Portugal, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Diploma/Certificado de qualificação profissional de nivel 3

 • Nederlandse waardering: havo-diploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma voor het beroepsvormende deel (NLQF* 2-4 / EQF** 2-4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het postsecundair beroepsonderwijs, en, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamen, tot het hoger onderwijs.

Diploma de especialização tecnológica – nível 4 / Certificado de qualificação profissional de nivel 4

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 3 of 4 diploma (NLQF 3 of 4 / EQF 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 1,5 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens, toelating tot het hoger onderwijs, eventueel met vrijstellingen.

Diploma/Certificado / Certidão do Ensino Secundário

 • Nederlandse waardering: minimaal havo-diploma (NLQF 4 / EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens, toelating tot het hoger onderwijs.

Licenciado – universitaire graad (vóór invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Nederlandse waardering: doorgaans bachelorgraad in het wo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 tot 5 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot universitaire vervolgopleidingen van de tweede cyclus (Mestre), als een gemiddelde van 14 is behaald, of tot het promotietraject, als een gemiddelde van 16 is behaald.

Mestre – universitaire graad (vóór invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Nederlandse waardering: doorgaans mastergraad in het wo (NLQF 7 / EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het promotietraject.

Bacharel – Politécnico (vóór invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toegang tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger beroepsonderwijs (Licenciado - Politécnico).

LicenciadoPolitécnico (vóór invoering van de bachelor-masterstructuur)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7 / EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 of 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs

Licenciado – universitaire graad (na invoering van de bachelormasterstructuur)

 • Nederlandse waardering: minimaal 2 jaar wo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot universitaire masteropleidingen.

Mestre – universitaire graad (na invoering van de bachelormasterstructuur)

 • Nederlandse waardering: doorgaans mastergraad in het wo (NLQF 7 / EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: kan zowel beroepsgericht als wetenschappelijk zijn.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot het promotietraject.

Licenciado – Politécnico (na invoering van de bachelormasterstructuur)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo (NLQF 6 / EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: biedt toelating tot masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Mestre – Politécnico (na invoering van de bachelormasterstructuur)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo (NLQF 7 / EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1,5 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: hoger beroepsonderwijs.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.