Download de pdf met uitgebreide informatie over het Roemeense onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Roemenië‌ (324,26 kB)

Gangbare diploma's van Roemenië

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Roemenië, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Certificat de Competente Profesionale/Certificat de Calificare (Profesională) behaald in het postsecundair onderwijs

 • Nederlandse waardering: mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 (NLQF* 3 of 4/EQF** 3 of 4).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt.

Diploma de Bacalaureat

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van toelatingsexamens.

Diploma de Bacalaureat (behaald voor 2005)

 • Nederlandse waardering: havodiploma (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het succesvol afleggen van toelatingsexamens.

Diploma de Licenţă (Ciclul I) (3 tot 4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen.

Diploma de Inginer (Ciclul I) (4 jaar)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot masteropleidingen.

Diploma de Licenţă (Ciclul I en II) (5 tot 6 jaar in gereglementeerde beroepen)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 5 tot 6 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

Diploma de Master (Ciclul II) (1 tot 2 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.