Download de pdf met uitgebreide informatie over het Russische onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Rusland‌ (314,20 kB)

Gangbare diploma's van Rusland

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Rusland, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Attestat ob osnovnom obsjtsjem obrazovanii – Аттестат об основном общем образовании

 • Nederlandse waardering: 3 jaar algemeen voortgezet onderwijs.
 • Duur van de opleiding: 9 jaar (4+5 jaar).
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (onderbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs of tot middelbaar beroepsonderwijs.

Attestat o srednem obsjtsjem obrazovanii – Аттестат о cреднем oбщем oбразовании

 • Nederlandse waardering: ten minste een havodiploma (NLQF* 4/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt, tot het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Diplom o srednem professionalnom obrazovanii – Диплом о среднем профессиональном образовании van het 2e niveau.

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-diploma kwalificatieniveau 3 of 4 voor het beroepsgerichte deel (NLQF 4 en 3-4/EQF 4 en 3-4).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4½ jaar (na 9 jaar onderwijs) of 2 tot 3 jaar (na 11 jaar onderwijs).
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toegang tot de arbeidsmarkt en tot hoger onderwijs in dezelfde studierichting.

Diplom bakalavra – Диплом бакалавра

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot masteropleidingen (Magistr).

Diplom specialista – Диплом специалиста (5 jaar)

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of bachelorgraad in het wo (NLQF 7 of 6/EQF 7 of 6).
 • Duur van de opleiding: 5 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject (Kandidat Nauk).

Diplom magistra – Диплом магистра

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot het promotietraject (Kandidat Nauk).

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.