Download de pdf met uitgebreide informatie over het Sloveense onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Slovenië‌ (162,29 kB)

Gangbare diploma's van Slovenië

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Slovenië, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Poklicna Matura (beroepsvoorbereidende Matura)

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 2 of 3 diploma voor het beroepsvormende deel (NLQF* 4 en 2-3/EQF** 4 en 2-3).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: voortgezet beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot kortere opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs. Diplom met beroepkwalificatie van inzenir of tehnolog (visje strokovne skole - 2 jaar).

Splošna Matura (algemene Matura)

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs (bovenbouw).
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs

Diplom met beroepkwalificatie van inzenir of tehnolog (visje strokovne skole - 2 jaar)

 • Nederlandse waardering: 2 jaar hbo of AD (NLQF 5/EQF 5).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: kort hoger beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot de arbeidsmarkt (beroepskwalificatie).

Diploma prve stopnje (diploma van de eerste graad)

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toegang tot vervolgopleidingen van de tweede cyclus binnen het hoger onderwijs (Diploma druge stopnje (diploma van de tweede graad) -Magister/Master).

Diploma druge stopnje (diploma van de tweede graad) - Magister/Master

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het hbo of wo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 2 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.