Download de pdf met uitgebreide informatie over het Slowaakse onderwijssysteem:
Onderwijssysteem Slowakije‌ (262,9 kB)

Gangbare diploma's van Slowakije

Bekijk de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit Slowakije, de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s.

Vysvedčenie o záverečnej skúške behaald aan een Stredné odborné učilište

 • Nederlandse waardering: mbo-kwalificatieniveau 1 of 2 diploma (NLQF* 1 of 2/EQF** 1 of 2).
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsgericht onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot middelbare beroepsopleidingen met een duur van 4 jaar (aan een Stredná odborná škola).

Vysvedčenie o maturitnej skúške behaald aan een Stredná odborná škola

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 3 of 4 diploma voor het beroepsvormende deel (NLQF 4 of 3-4/EQF 4 of 3-4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Vysvedčenie o maturitnej skúške behaald aan een Stredné odborné učilište

 • Nederlandse waardering: havodiploma voor het algemeen vormende deel en mbo-kwalificatieniveau 3 of 4 diploma voor het beroepsvormende deel (NLQF 4 of 3-4/EQF 4 of 3-4).
 • Duur van de opleiding: 4 jaar.
 • Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Vysvedčenie o maturitnej skúške behaald aan een Konzervatórium

 • Nederlandse waardering: havo-diploma voor het algemeen vormende deel (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 6 jaar.
 • Soort onderwijs: specifiek beroepsonderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Vysvedčenie o maturitnej skúške behaald aan een Gymnázium

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 8 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs, na het met goed gevolg afleggen van toelatingsexamens.

Absolventský diplom behaald aan een Vyššia odborná škola of een Konzervatórium (2-3 jaar)

 • Nederlandse waardering: ten hoogste 2 jaar hbo.
 • Duur van de opleiding: 2 tot 3 jaar.
 • Soort onderwijs: postsecundair onderwijs.

Diplom met de graad van Bakalár

 • Nederlandse waardering: bachelorgraad in het hbo of wo (NLQF 6/EQF 6).
 • Duur van de opleiding: 3 tot 4 jaar.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot de masteropleidingen binnen het hoger onderwijs (Magister/Inžinier).

Diplom met de graad van Magister/Inžinier

 • Nederlandse waardering: mastergraad in het wo of hbo (NLQF 7/EQF 7).
 • Duur van de opleiding: 1 tot 3 jaar, of 5 tot 6 jaar wanneer het een geïntegreerde master betreft.
 • Soort onderwijs: beroepsgericht of wetenschappelijk.
 • Functie van het diploma: toelating tot het promotietraject.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.